Servis

U splitových a multisplitových klimatizací zabezpečujeme tento servis dle požadavku klienta:

 • Čištění vnitřní klimatizační jednotky saponátem a kontrola odpadu
 • Čištění vnitřní klimatizační jednotky desinfekčními prostředky a kontrola odpadu
 • Čištění venkovní klimatizační jednotky mechanicky pomocí kartáče a tlakem vzduchu
 • Čištění venkovní klimatizační jednotky mechanicky pomocí kartáče, tlakem vzduchu a chemickými přípravky
 • Revize vnitřní a venkovní klimatizační jednotky (kontrola el. zapojení, kontrola detektorem na únik chladiva, kontrola provozních tlaků a teplot pomocí manometrů) a čištění vnitřní a venkovní jednotky (chemickými, desinfekčními prostředky + mechanicky pomocí kartáče a tlakem vzduchu)
 • Revize vnitřní a venkovní klimatizační jednotky - bez čištění (kontrola el. zapojení, kontrola detektorem na únik chladiva, kontrola provozních tlaků a teplot pomocí manometrů)
 • Vystavení revizní knihy

U chladírenských zařízení (např. chladících boxů, pultových a přístěnných vitrín, atd.) zabezpečujeme tento servis dle požadavku klienta:

 • Čištění výparníku saponátem a kontrola odpadu
 • Čištění výparníku desinfekčními prostředky a kontrola odpadu
 • Čištění kondenzátoru mechanicky pomocí kartáče a tlakem vzduchu
 • Čištění kondenzátoru mechanicky pomocí kartáče, tlakem vzduchu a chemickými přípravky
 • Revize vnitřní a venkovní klimatizační jednotky (kontrola el. zapojení, kontrola detektorem na únik chladiva, kontrola provozních tlaků a teplot pomocí manometrů) a čištění vnitřní a venkovní jednotky (chemickými, desinfekčními prostředky + mechanicky pomocí kartáče a tlakem vzduchu)
 • Revize vnitřní a venkovní klimatizační jednotky - bez čištění (kontrola el. zapojení, kontrola detektorem na únik chladiva, kontrola provozních tlaků a teplot pomocí manometrů)
 • Vystavení revizní knihy

U autoklimatizací a klimatizací zemědělských strojů zabezpečujeme tento servis dle požadavku klienta:

 • Kontrola množství chladiva v chladícím okruhu
 • Vyhledání úniku chladiva 
 • Přečerpání chladiva, vakuace systému, naplnění dusíkem, opětovná vakuace a následné vrácení chladiva zpět do okruhu
 • Plnění novým chladivem do prázdných a opravených zařízení
 • Čištění autoklimatizace dezinkfekčními prostředky

 

Kontaktujte nás

KLIMA Barabáš

Dlouhoveská 367/35

748 01 Hlučín

E-mail: info@klimabarabas.cz

Tel.: + 420 739 664 047

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.